Skrytá zákoutí

Pojem předčasný odchod do důchodu je velmi lákavý, ale má v sobě spoustu skrytých dobrých i špatných zákoutí. Vše se řídí zákony, které jsou pro mnohou veřejnost často nepochopitelné. Na internetu se dá najít spousta odkazů a výkladů zákonů a předpisů. Bohužel i tyto výklady se často liší. To ovšem není tento případ. Předčasná penze má pevně stanovená pravidla.

Jaká to jsou pravidla?

Základním pravidlem je dovršení určitého minimálního věku a získání určité doby sociálního pojištění. Do penze můžete odejít maximálně 3 roky před možností jít do řádné penze. Ovšem výplata dávek se Vám krátí podle toho, kolik let jste platili sociální pojištění. Respektive podle toho, o kolik let si pojištění krátíte. Proto se Vám možná vyplatí počkat na řádný důchod. Ale jak to zjistíte? Podívejte se na naše internetové stránky.