Neexistuje žiadne poškodenie

Bezpečnostné výrobky pre našich potomkov musia mať buď štyri pevné nohy alebo dve pevné a dve kolieska. V prípade, že sú detské ohrádky vybavené štyrmi kolieskami, je nutné, aby dve z koliesok boli zabezpečiteľné proti https://cs.wikipedia.org/wiki/Pakt_proti_Komintern%C4%9B pohybu. Správne označenie, ktoré zaručuje, že príslušný výrobok zodpovedá európskym normám. V prípade týchto výrobkov je toto označenie EN12227. Ďalej musí byť výrobok označený štítkom o maximálnej nosnosti a menom výrobcu (popr. Predajcu či distribútora). V prípade dreveného výrobku nesmie byť drevo žiadnym spôsobom poškodený a nesmie vykazovať stopy napadnutia hmyzom alebo hnilobou. Kovové časti musia byť nerezové, použitá farba (netoxická) musí byť odolná proti poškriabaniu.
 

Ziadne ostré rohy alebo hroty

Detské ohrádky musia byť zbavené ostrých rohov, hrany alebo hroty musia byť zaoblené alebo inak bezpečne zakryté. Rozpätie medzi jednotlivými tyčkami musí byť 45-65 mm, v prípade väčšieho rozostupe hrozí potomkom zaklineniu hlavičky, rúk alebo nôh. Pri kombinovaných bezpečnostných výrobkov so sieťovinou musí mať oká maximálny priemer 7 mm. Zábrana pre potomkov musí byť bez otvorov, výčnelkov alebo krajov, za ktoré by sa mohla ratolesť zachytiť, či prípadne na ne vyliezť. Musí sa s nimi dobre manipulovať.